Building cable

Vi tillverkar alla typer av standardiserad installationskabel för den Skandinaviska marknaden.
Genom stor flexibilitet i tillverkning och produktionsplanering har vi möjlighet att erbjuda produkter
av hög kvalitet, med en av branschens kortaste ledtider.

We manufacture all types of standardised installation cables for the Scandinavian market. Through great flexibility in manufacturing and production, we are able to offer high quality products with one of the shortest lead times in the industry.