Telecom/Safety cable

Vi tillverkar ett flertal olika typer av kabel för applikationer inom tele, brand och säkerhet. Genom stor flexibilitet i tillverkning och produktionsplanering har vi möjlighet att erbjuda produkter av hög kvalitet, med garanterat kortast ledtid i branschen.

We manufacture a number of different types of cable for telecom, fire and safety applications. Through great flexibility in manufacturing and production planning, we have the opportunity to offer high quality products, with a guaranteed shortest lead time in the industry.