Installation

Amokabel är en av de största tillverkarna av installationskabel i Sverige men agerar fortfarande som ett litet företag. Vi erbjuder alla typer av standardiserade kablar i såväl halogenfria material som PVC. Vi tar även fram specialkablar med väldigt korta ledtider. Vi förpackar kabeln på ett flertal olika sätt med hög flexibilitet för små och stora kunder. En av våra huvudinriktningar är ”brand label” koncept där vi förpackar vår kabel med specifik kundprofil. Som en kund uttryckte det ”en liten konstandsökning som ger en betydande marginalökning”.

Vårt nylanserade amoPro segment riktar in sig på proffselektrikerns krav på högproduktivitet i alla led. amoPro segmentet byggs stegvis ut och omfattar enkelledare FQ och FX, flexslang med fördragen FQ samt vitkabel EXQ och EXLQ.